پایان فعالیت

با توجه به افزایش نرخ ارز و ضرر های پی در پی قادر به ادامه فعالیت نیستیم ، دوستان عزیز لطفا نسبت به انتقال داده های خود اقدام نمایند ، هر کسی که بدهی نداشته باشد می تواند از ما کد انتقال سرور دریافت نمایند

تکمیلی(16 شهریور): سرور ها تا اخر 15 مهر ماه فعال می باشد و در صورت عدم انتقال داده ها مسئولیتی متوجه ما نمی شود

تماس با ما